ELEKTROENERGETIKA Gojko – Free ebook download as PDF File . pdf) or read book online for Tekst Skripte Uklopnicari Tehnicki fakultet Cacak. Reiss, L. – Malý, K. – Pavlíček, Z.: Teoretická elektroenergetika I (The Theoretical tepelných centrál (The Electrical Installations of Heat Exchangers). Skripta. Udžbenici i skripta . Elektroenergetika. 4 (), 1; Elektroenergetika – časopis za proizvodnju, prijenos, distribuciju i korištenje električne energije.

Author: Dokinos Faurn
Country: Grenada
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 14 May 2017
Pages: 303
PDF File Size: 16.18 Mb
ePub File Size: 14.22 Mb
ISBN: 534-3-84579-911-2
Downloads: 71522
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dinos

Matematika 3 Elektroenergetika Matematika 3 Elektroenergetika. Prema stupnju vjerovatnosti nastanka eksplozije prostori na brodovima se djele u tri zone: Lista opreme odobrene od strane Hrvatskog registra brodova nalazi se na linku: Asinkroni strojevi s kaveznim rotorom engl. Trofazni, dvofazni i jednofazni za male snage. Visokonaponski iznad V do V Niskonaponski do V. Asinkroni motori, Asinkroni generatori. Interakcijom struja rotora i okretnog mag.

Razlika je u izvedbirotora.

/ – Publikace – – ČVUT – Fakulta elektrotechnická

Smjer djelovanja momenta je u smjeru vrtnje okretnog polja. Upravljanje brzine vrtnje asinkronih motora. Jednofazni motor bez specijalnih izvedbi ne razvija potezni moment: Na slici je shema za kavezni motor. To je njegova nazivna snaga P2. Kad se rotor vrti sinkronom brzinom klizanje je jednako nuli. Kad se rotor ne vrti tj. Stoji klizanje je jednako 1. Proporcionalno naponu smanjuje se i struja, no istodobno smanjuje se i potezni moment, i to proporcionalno naponu na kvadrat.

Napon je po fazi pri tome za puta manji. Slika 5 DOL starter motora 2. Struje u statorskom namotu stvore okretno protjecanje koje se vrti jednakom elektroeneegetika kao i rotor, dakle sinkrono s rotorom. Po tome je ova vrsta stroja i nazvana sinkroni stroj. Takvi strojevi rijetko imaju uzbudni namot elektroenergeti,a rade na drugim osnovama na primjer induktorski, reluktantni, histerezni strojevi i navedene podjele se na njih ne odnose. Prema konstrukciji rotora se razlikuju se strojevi s: Prema brzini vrtnje dijele se na: S unutarnje strane prstenova, u limovima su izrezani utori.

Rotor sinkronog stroja se sastoji od: Nazivni podaci sinkronog stroja su: Isto tako se i za sinkrone kompenzatore daje prividna snaga. Ono je proporcionalno kvadratu uzbudne struje koja ovisi i o prividnoj snazi i o faktoru snage.

Namjena zaletnog otpornika je smanjenje induciranog napona prilikom zaleta. Statorski namot je trofazni. Kako su tri faze statora prostorno pomaknute u njima se induciraju vremenski pomaknuti naponi. Napon generatora regulira se strujom uzbude a frekvencija brojem okretaja pogonskog stroja dizel motora.

  EL PRINCIPE DE MAQUIAVELO COMENTADO POR NAPOLEON PDF

0Brodska elektroenergetika

To je na primjer brod. Paralelni rad je postignut kroz dva osnovna koraka. Kontrolira se automatski putem governora. Samouzbudni beskontaktni sinkroni generatori nemaju kluznih kontakata. Kada dizelski motor ili drugi pogonski stroj vrti generator generirani napon se ispravlja putem diodnog mosta i dovodi na statorski uzbudni namot elketroenergetika. Krivulja praznog hoda generatora 2. Radi postizanja napona i frekvencijekonstantnih iznosa mora postojati automatski regulator napona regulacija uzbudne struje iregulator frekvencije regulator brzine vrtnje.

Radnu energiju pokriva pogonski stroj, a jalovu skriota.

Manji faktor snage od nazivnog dovodi do pregrijavanja uzbudnog namota. U praksi to obavljaju automatski elektroenergetikw napona. Regulator napona povisuje uzbudnu struju ako se napon smanji, a smanjuje ako se napon povisi. Da bi frekvencija elektrroenergetika konstantna, stroj se treba vrtjeti konstantnom brzinom.

U tablici ispod dane su sinkrone brzine za strojeve s 2 do 10 polova pri frekvencijama. Sinusna promjena toka u sekundarnom namotaju inducira napon E2koji ukoliko transformator nije u praznom hoduuzrokuje struju I2.

Kod idealnog transformatora omjer napon sekundara i primara jednak je omjeru broja namotaja sekundara i primara. Spoj u trokut D Kod elekgroenergetika spoja sva tri namota su vezani elektroenergetik serijski spoj. Linijski napon je jednak faznom a linijska struja jednaka je vektorskoj razlici struja dviju faza. Spoj lomljene zvijezde ili cik cak spoja. Ta struja se naziva struju magnetiziranja i stvara promjenivi magnetski tok u fazi sa strujom magnetiziranja koji sekundarnom namotaju N2 inducira napon U2.

Naponski transformatori transformiraju mjerne napona u stalnom omjeru u vrijednosti koje su prikladne za napajanje mjernih instrumenata. Prikaz autotransformatora Autotransformator je transformator sa samo jednim namotom. Namotaj ima najmanje tri terminala.

Kako autotransformator ima samo tri spojinice napon ”sekundara” elektroenergetikaa. Maksimalna granica temperature ovisi o vrsti i kvaliteti izolacijskog materijala. Ipakkod neke opreme porivnicivitla.

Momentne karakteristike radnog mehanizma su: Centrifugalne pumpe i ventilatori. Potencijala moment je konstantan neovisno o brzini vrtnje.

Brodske dizalice, pritezna vitla,stapne pumpe Dok se motor ne ohladi ne smije se ponovno uputiti. S3 S4 Isprekidani pogon. Smjesteni u skripat ili u krmi broda omogucavaju posadi koja upravlja brodom lakse uplovljavanje u luke te smanjuju sami trosak uplova u luku nekoristenjem dodatnih plovila u manovri luckih remorkera.

Posebno su korisni na brodovima koji rade u DP sustavima. Ovisno o raspodjeli osovina unutar samoga porivnika skripa ih podjeliti na L tip i Z tip. Kod Z tipaglavna osovina spojena je na drugu vertikalnu osovinu preko koje je spojena horizontalana osovina servo motora. Upravljanje zakretom i podizanjem 3. Kontrola zakreta lopaticama 6. Rolls Royce Porivnici koji propulziju ne reguliraju zakretom lopatica reguliraju je putem promjene broja okretaja. Standarndna snaga azimutalnih porivnika je od do KW.

  APRENDENDO A GOSTAR DE SI MESMO LOUISE HAY EM PDF

Sama vitla kontroliraju se sa krmenog mosta. Startaju se metodom zvijezda trokut. Prema principu rada smeru elektroenerhetika zraka na lopatice ventilatoraventilatori se djele na centrifugalne radijalne i propelerske aksijalne. Aksijalni ventilator izvodi se i kao stolni i plafonski ventilator za prostorije.

Course detail – Generation, Distribution and Utilization of Electric Energy () – BUT

Uglavnom se koriste jednobrzinski asinkroni kavezni motori. Mogu biti daljinski upravljani te elektromotorno pogonjeni.

Storajnicu lifta iznad voznog okna lifta. Ukoliko motor lifta nije elekrtoenergetika napon tj. Neki od sigurnosnih elemenata su: Maksimalno gore i maksimalno dolje limiteri. Kada je ventil skripha, ulju pod tlakom ostaje samo put u cilindar. Ventil je elektromagnetnog tipa. Glavna mana ovih liftova je maksimalana visina dizanja za koju se mogu koristiti. Dizel generatori su ujedno i najzastupljenija vrsta generatora na brodu.

Naravnoda bi generator bio startan od strane PMS’a sklopka izbora mora biti na poziciji ”Auto”. Ukoliko su svi ventili otvoreni sklopka izbora se moze prebaciti u ”Local”. Pogone se parnim ili plinskim turbinama koje imaju veliku brzinu vrtnje.

Na brodovima se uglavnom koristi zrakasta shema razvodi. Posebni zemni releji koriste se za detekciju zemnog spoja i davanja alarma. Uzemljeni elektroenergetski sustav Uzemljeni sustavi primjenjuju se na kopnu. Indikatori mogu biti ili set lampica ili instrument kalibriran u kOhm ili MOhm. Indikacijske lampice zemni spoj na fazi tri Instrument tip indikatora ”ubacuje” malu istosmjernu struju u sustav razdiobe te rezultiranu struju koristi za indikaciju otpora izolacije sustava.

Na tankerimaza struje koje prolaze kroz opasne zonemora postojati konstantan oblik monitoringa otpora izolacije. Termografska slika spoja 4. Ti materijali mogu umanjiti vrijednost otpora izolacije.

Izolacijski materijali su klasificirani prema maksimalnoj temperaturi na kojoj se mogu sigurno koristiti.