knyga, kurią privalai perskaityti per gyvenimą by znahar02 in Topics Libra – Don DeLillo The Player of Games – Iain M. .. Don Kichotas”)+ The Greatest Books (geriausios knygos). 1. Don Quixote by Miguel de Cervantes – Don Kichotas (+/-) 2. Ulysses by James Joyce – Ulisas (-) 3. Miguel de Cervantes, Don Quixote, Don kichotas, 1. Nikolai Gogol, Dead Souls, Mirusios sielos, Ralph Ellison, Invisible Man, Nematomas.

Author: Malagrel Kekazahn
Country: Ethiopia
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 22 July 2006
Pages: 252
PDF File Size: 10.8 Mb
ePub File Size: 9.80 Mb
ISBN: 733-1-24470-207-3
Downloads: 78332
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinoran

Žyma: 1001 knyga

O tuo tarpu Kaune Prievarta dar buvo brukamos obligacijos. Ant jo griuvo kruvini lavonai. Apygardos vadas buvo Mykolas – Jonas. Vyresnieji broliai Pranas ir Bernardas buvo savanoriais dar m. Kas buvo dvyliktas kovotojas, nustatyti kiek sunkiau. Tada jau liko vienas kelias – pas broli. Iki pasimatymo aname pasaulyje. Taip vienas po kito krito partizanai. Tai buvo Jurginis Justinas Janonis. Ir staiga – banditas!

Tada jie gavo dokumentus gyventi legaliai. Sunkus buvo pokalbis, kurio pabaigoje Motiejus mamai padeklamavo: Juos apsupo stribai ir KNVD kareiviai. Eik, eik neturim mes duonos. Eik ir pasakyk, kad neturim.

Piliponis ir keli jo draugai studentai. O gal ir ne?

Gerai sugyvenome ir su motina Vince Gataveckiene. Klausausi – kur dingsi. Kur jis dingo – sunku pasakyti. Himno tekstas buvo toks: Tam buvo labai palanki dirva. Jeigu atmintis neklysta, m. Ir jiems tas laikmetis buvo nelengvas. Vienam mama buvo pasakius: O gal ir Dievas!

  EL ESTRANGULADOR SIDNEY SHELDON PDF

Su jais buvo ir Antano brolis Vincas. Dabar apie kai kuriuos faktus. Paulauskas Jonas, Jono g.

Sandėliukas: sausio

Kovoje su okupantais m. Trakimo-Genelio teigimu tai -Juozas Stravinskas. Ten daug vyru, ,nyga gerai ginkluoti. Mistika apgaubta ir jo veikla. Deja, ateina dideli sunkumai. Tylu visur ant keliuko. Markulio, kaip MGB agento, veikla.

Žyma: Knygų sąrašai

Atsakyta buvo, kad galiu vykti su vienu, o kad oichotas partizanas laukia mano komandos, nesakiau. Jame buvo ir du Petro broliai – Jonas ir Kazys. Buvo tokia mada lietuvinti pavardes. Mokykloje buvo 27 vaikai, o mokytojas – vienas. Atsisveikino su draugais ir laukia. Motinos prie vaiko neprileido. Nieko su savimi pasiimti neleido: Liko gyvi tik du – vyriausioji Ona ir jauniausias Romualdas. Viktoras – 6 m.

Varanauskas Stasys, 35 m. Po Stalino mirties, m. Gyvena ji su vyru Kaune, V. Septyniolikmetis Jonukas jau neabejingas Lietuvos likimui.

Apie blogus ir gerus stribus. Pagalvojau, kad mane suims.

Kai pramerkiau akis, buvo pilka pilka. Noriu atsikelti ir negaliu, taip visur skauda. Atsidaro durys, liepia eiti. Klausimai tai vieno, tai kito. Mama buvo visa kruvina. Po kiek laiko pasigirsta mamos ir tetos riksmas. Verkiu, apsikabinusi abiem rankom, niekur neleisiu, niekam ron. Nieko nelaukus, puoliau prie krano, atsisukau.

Tegu kailinukai bus jai. Mano gyvenimas buvo sunkus. Sutikau, nes pabodo bastytis svetur Esu gimusi metais. Juk Kirvis buvo mano brolis. Gyvenu Elistos mieste, Kalmukijoje.

Viskas, kaip gyva, atgijo atmintyje.

  KELSEN GRUNDNORM PDF

Nuomonė: The Greatest Books (geriausios knygos)

Juk ten buvo ir mano brolis. Dieve mano, koks vaizdas! Apsidairiau – atrodo, niekas neseka. Sedleckas Vladislovas, Juozo, g. Vaicekauskas ir partizanas Benadas Griesius. Jai suteiktas Liudmilos slapyvardis. Tai buvo daroma be didelio noro. Legalizavosi – tik 3.

Mastauskas Stasys, Stasio-Dagilis, g. Levickas Jonas, Igno g. Pasakojimas -lyg sunkus sapnas. Petrausku ir gydytoja R. Kunigo, pokario rezistencijos dalyvio A. Svarinsko pamokslas sujaudino visus. Nebuvo rajono tarybos pirmininko, rajono valdytojo. Statybos iniciatorius ir projekto autorius buvo architektas Stasys Petrauskas. Mums grotuoti langai Ir vagono vidus.

Jie kankino tave Ir badu, ir skausmais. Ir mes eisim keliu, Kuri rodei mums tu. Apygardos formavimasis metais. Nuo vasario 5 d. Rudeni Klouno batalione buvo keturios kuopos – 45 vyrai. Jis nuo m. Uosis atstovavo apygardai m. Jau nuo m. Tais pat metais batalionas buvo sunaikintas. Rajono vadas eigulys Maceika. Per metus prie J. Atskiroms kuopoms vadovavo J. Rajono vadas eigulys Maceika Maleika? Velnio apygardos 5-jam rajonui, m.

Suimtas ir 01 16 nuteistas mirties bausme.