Transformatori Dolenc. TRANSCRIPT. top related. Anton dolenc transformatori pdf dolenc transformatori pdf Anton dolenc transformatori pdf. Title, Transformatori I i II Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Author, Anton Dolenc. Publisher, Elektrotehnički fakultet, Length, pages. Export Citation. Get this from a library! Transformatori I i II. [Anton Dolenc].

Author: Nikozahn Nilkis
Country: Nicaragua
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 22 March 2007
Pages: 61
PDF File Size: 4.80 Mb
ePub File Size: 6.68 Mb
ISBN: 640-8-81731-359-3
Downloads: 59215
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigaktilar

Energetski Uinkoviti Distribucijski Transformatori Documents. Transformator u pogledu zagrijavanja promatrati kao homogeno tijelo. Elektricni transformatori trxnsformatori generatori Documents. Kolikom snagom se transformator smije opteretiti uz uvjet da ukupni gubici ne budu vei od nazivnih?

Viduthalai – Anton Balasingham

Kada je rastavlja K otvoren voltmetar pokazuje napon 0, a ako ga zatvorimo voltmetar pokazuje napon V. Predavanja – Transformatori – Documents. Napon izvora je 3 kV, a frekvencija je Hz. Na transformatoru je izveden pokus praznog hoda ime su dobiveni sljedei podaci: Osnovi elektrotehnike – Transformatori Documents.

Transformatori Dolenc

Koliki napon pokazuje voltmetar, ako je napon izvora 20 V nazivne frekvencije? AGU Katalog – strujni transformatori Documents. Koji su nazivni podaci transformatora Sn’, uk’, ur’ u takvim uvjetima? Koliki je linijski napon izvora? Zadatak 18 U homogenom tijelu razvija se konstantno 2 kW gubitaka pri emu se tijelo zagrije u beskonano dugom vremenu na temperaturu transfprmatori C.

  AECTP 230 PDF

S koja dva transformatora je to mogue realizirati uvaavajui pravila paralelnog rada i koje prikljuke treba spojiti paralelno? Izraunati dozvoljeno trajanje preoptereenja za: Transforrmatori otpore i rasipanje zanemariti. Dolenf uzima iz mree u praznom hodu W. Torusni transformatori – Uvod Documents. Izraunati struju faze sekundara i struju faze primara, te fektor snage cos na primarnoj strani za sluaj kada je svaka faza sekundara optereena kondenzatorom kapaciteta F prema slici.

Na osnovu poznatih podataka skicirajte fazorski dijagram transformatora za provedeni pokus optereenja. Published on Oct View 64 Download 2.

Meuinduktivitet i zrani transformatori Education. Meuinduktivitet i zrani transformatori slike Engineering. Za transformatore su jo poznati podaci napona kratkog spoja: Koliki su linijski naponi na sekundaru ako je primar transformatora prikljuen na nazivni napon? Gubici zbog histereze proporcionalni transformstori kvadratu indukcije. Koliki ima transformator B graen slino transformatoru A, ako su linearne dimenzije transformatora B tri puta poveane u odnosu na transformator A?

Izraunajte kolikim kapacitetom treba opteretiti svaku fazu sekundara transformatora da bi struja na primarnoj strani transformatora imala iznos dooenc polovini struje magnetiziranja. Pokusom optereenja transformatora dobiveni su sljedei podaci: Shematski prikazite nemote transformatora jednofazno i oznaite pripadne brojeve namota za pojedine regulacijske poloaje. Koliku e snagu transformirati svaki dolemc upotrebljenih transformatora?

  BARRONS WORD LIST MNEMONICS PDF

Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdevaju Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u jezgri? Motori i Transformatori Documents.

Kolika e struja tei u kratkospojenom namotu transformatora? Transformatori – vts- masine Nacrtajte dijagram zagrijavanja za sluaj da se u tijelu razvija 1 kW gubitaka.